Adatvédelmi nyilatkozat

Az adatvédelemről: A személyes adatok védelme irodánk számára kiemelt jelentőségű. A www.admiraltravel.hu weboldal használata közben szükséges személyes jellegű - azonosításra alkalmas - adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak.

A Felhasználók regisztrációt igénylő szolgáltatások (hírlevél, online foglalás) igénybevétele esetén űrlap kitöltésével, regisztrációt nem igénylő szolgáltatások igénybe vétele esetén böngészéssel (ráutaló magatartással) elfogadják az iroda Felhasználási Feltételeit. Az ADMIRAL TRAVEL Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) számára kiemelt cél, egyben elkötelezettség a látogatók által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme. A Szolgáltató, mint adatkezelő ezúton tájékoztatja a http://www.admiraltravel.hu és aloldalai (további weblapjai ) (továbbiakban együttesen: Weblap, látogatóit a weboldalak működésével és szolgáltatásaival kapcsolatban kezelt személyes adatokról, az adatkezelő(k) személyéről és adatairól, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, az adattovábbításról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Jelen Adatkezelési Tájékoztató a Felhasználási feltételek része, annak rendelkezéseivel együttesen értelmezendő.

A Weblap használatával, valamely szolgáltatásának, alkalmazásának igénybevételével, annak kezdeményezésével Ön mint Felhasználó hozzájárul, hogy személyes adatai kezelésére a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései szerint kerüljön sor. A jelen tájékoztatóban fel nem sorolt, a Weblap működésével és a Szolgáltató szolgáltatásaival kapcsolatos egyéb adatkezelésekről az adat felvételekor ad a Szolgáltató tájékoztatást. 

I. Adatkezelő, adatfeldolgozó ,Weblap Szolgáltatásai:

  • Adatkezelő: ADMIRAL TRAVEL Korlátolt Felelősségű Társaság
  • Székhely: 2700 Cegléd Szabadság tér 7.
  • Cégjegyzék: 13-09-077486
  • Adószám: 12326284-2-13.
  • Ügyfélszolgálat:
  • info@admiraltravel.hu, +36 20 3640160.
  • Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-96419/2016.

Adatkezelés elve:

A Szolgáltató a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az Info törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal és egyéb irányadó jogszabályokkal összhangban, a jelen tájékoztatónak megfelelően kezeli. Adatkezelés jogalapja:A Weblap működésével és szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés során a személyes adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. Felhasználó a hozzájárulást a Weblap valamely szolgáltatásának igénybevételével (pl. ajánlatkérés, szállásértékelés, utalványvásárlás, stb.), annak kezdeményezésével adja meg. Felhasználó hozzájárulást adhat személyes adatai reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkereséshez (pl. Hírlevél, e-DM) való felhasználására, amely hozzájárulás bármikor korlátozás és indoklás nélkül külön-külön visszavonható a két adatkezelőtől. A Felhasználó a hozzájárulást egyes szolgáltatások igénybevétele (pl. szállásfoglalás, ajánlatkérés, utalványvásárlás) orán külön jelölőnégyzet kipipálásával is megadhatja.

Adatgyűjtés és feldolgozás: Személyes adatai, úgy, mint név, lakcím, levelezési cím, telefonszám, stb. csak azután kerülnek nálunk rögzítésre, miután egadta ezek valamelyikét.Utasainktól a foglalás/ajánlatkérés során csak olyan adatokat kérünk, melyek feltétlenül szükségesek az utazás létrejöveteléhez vagy egyéb szolgáltatás teljesítéséhez. Az Ön adatai tehát elsősorban az utazási szerződésre való átvezetés céljából kerülnek felhasználásra. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. A kezelt személyes adatok körét a Szolgáltatások jellege és az elektronikus kereskedelmi, számviteli és reklámszabályok befolyásolják, részben meghatározzák, így különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-a és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a.

Hírlevél feliratkozás, hírlevél küldés:

Az ADMIRAL TRAVEL honlapján fel lehet iratkozni hírlevélre. Az itt feliratkozók részére irodánk hírlevelet küld. Ha a feliratkozó a jövőben meggondolja magát és mégsem szeretne hírlevelet kapni ugyancsak a web oldalon a Leiratkozás gombra kattintva tud leiratkozni. Technikai probléma esetén közvetlenül e-mailben is lehet kérni az email cím eltávolítását.

E-mail címek kezelése, adatvédelmi vonatkozásai: A hírlevélre feliratkozók e-mail címeit csak és kizárólag hírlevelének kiküldéséhez használja, azokat harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adja át. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében hogy a rendszerben tárolt címek biztonságban legyenek, és harmadik személy ne tudjon azokhoz hozzájutni, illetve azokkal visszaélni. 

Az Ön adatait csak abban az esetben továbbítjuk harmadik fél számára, hogyha az az utazás megvalósulásához szükséges. Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.

Adattovábbítás a hatósági hivatalok felé csak a törvényi előírások keretében történhet. Az Egyesült Államok vámhatósága törvényileg kötelezi az összes légitársaságot, hogy a repülési és foglalási adatokat a rendelkezésükre bocsássák. Ezeket az információkat az Egyesült Államok vámhatósága kizárólag biztonsági okokból használhatja fel. Látogatási statisztikák: A www.admiraltravel.hu web oldalra látogatók számítógépének egyes adatai és IP címei statisztikai és rendszerfejlesztési célból naplózásra kerülhetnek. Ezeket az adatokat a Szolgáltató kizárólag belső használatú statisztikák készítésére
használja fel. Az IP címeket az üzemeltető semmilyen más adathoz nem köti, mely alapján a Felhasználó személye beazonosítható lenne, és harmadik személynek semmilyen formában nem adja át vagy nem teszi elérhetővé.

Web oldalt üzemeltető cég adatvédelmi nyilatkozata: Az Utazásirendszer kft. a 2011. évi CXII. törvény 3. § 17. pont szerinti adatfeldolgozási tevékenység végzésére és a CeSYS rendszer felhasználására vele szerződést kötő felek által kezelt adatokat a hivatkozott törvény, illetve az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően dolgozza fel. A törvény 10. § (3) bekezdésének megfelelően az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni. 

Vonatkozó törvények, rendelkezések:
· 1992. évi LXIII. Törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról:
· http://www.complex.hu/kzldat/t9200063.htm/t9200063.htm
· 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az